VOORBESCHOUWING

Hier valt niet tegenaan te bouwen 

maandag 11 maart 2024Leestijd: 3 TOT 4 MINUTEN
Lees ook
30 maart 2024

Een poging van Hart om vier bomen aan de Mater Lemmensstraat in Sint-Oedenrode te redden is gestrand. Wat nu volgt,…

22 maart 2024

De bouw van de nieuwe woonbuurt De Grote Braeck in Schijndel leidt tot een omstreden verkeersmaatregel. Want waar komt ‘de…

8 maart 2024

Is een deel van een beoogde bouwlocatie in Sint-Oedenrode nou natuur of een gewone tuin? En hoe waardevol is de…

6 maart 2024

Eindelijk een fors woningbouwplan voor Schijndel. Iedereen blij. Nou ja, bijna iedereen… Tussen de Schijndelse straten Plein, Langstraat en Venushoek…

4 maart 2024

Resort De Molenheide blijft de gemoederen bezighouden. Hart ging op bezoek, boog zich over een rare motie en stelt vast…

Om aan de behoefte aan huisvesting te voldoen, moeten er tussen nu en 2040 in Meierijstad bijna 6.400 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat gaat niet lukken, denkt Hart. Een voorbeschouwing op de bijeenkomst van vanavond.

Vanavond gaat het over de woonzorgvisie van de gemeente Meierijstad. Die is nog niet af en juist daarom is het de moeite waard om meegenomen te worden in de bespiegelingen op weg naar dat stuk. Specifieker: om de enorme hoeveelheid aan informatie over dit onderwerp te ontvangen en daarop te kauwen.

Meierijstad groeit

Hart las niet alleen de gemeentelijke data, maar nam ook een duik in de informatie van de provincie. In een bijlage van een bijlage vond Hart een Excel-bestand met de prognose van het aantal inwoners: Meierijstad (nu ruim 83.000 inwoners) passeert in 2034 de grens van de 90.000 en telt in 2040 iets meer dan 92.000 inwoners.

En nee, soortgelijke groeicijfers gelden niet voor alle gemeenten in onze provincie of zelfs niet eens in heel onze regio. Buurgemeenten Boekel en Sint-Michielsgestel staan de komende decennia stil en in Cranendonk en in de enige echte Meierijstad ’s-Hertogenbosch is zelfs sprake van krimp.

[tekst gaat verder onder de foto]

Woningbouw in Veghel (archieffoto)

Overigens is qua behoefte aan huizen het aantal huishoudens belangrijker dan het aantal inwoners. Welnu: in Schijndel en Wijbosch samen groeit dat aantal tot 2040 met 15,7%, in Erp (inclusief Boerdonk en Keldonk) met 10,7%, in Sint-Oedenrode en kerkdorpen met 16,9% en in Veghel plus omliggende dorpen zelfs met 27,3%. In het laatste geval veroorzaakt het aanbod (in Veghel wordt relatief veel gebouwd) de enorme groei.

Iedereen is urgent

De opsomming van het aantal doelgroepen die speciale aandacht behoeven is zo groot dat Hart concludeert dat elke doelgroep op dat lijstje staat. In de stukken van het college, gedeeld als voorbereiding op de bijeenkomst van vanavond, gaat het over jongeren, ouderen en gezinnen. Over iedereen dus.

De opgave om statushouders op te vangen is trouwens zorgwekkend. Volgens het college gaat het om 180 mensen per jaar (dat zijn dus geen 180 woningen!). Voor de periode tot 2040 dus bijna 2.900 personen. Dat is bijna 30% van de bevolkingsgroei in die zestien jaar.

Hart is niet van de xenofobie en vindt dat wie op de vlucht is voor oorlog of dictatuur een veilig heenkomen verdient. Zoals Hart ook vindt dat kwetsbare groepen woningzoekenden niet tegen elkaar moeten worden uitgespeeld. Allemaal waar. Feit blijft dat de opgave op het gebied van woningbouw gigantisch is en de statushouders daarvan een fors deel uitmaken.

Wat ook waar is: als opeenvolgende VVD-kabinetten van volkshuisvesting geen woningmarkt hadden gemaakt, was de ellende nu niet zo groot geweest. De VVD-kabinetten verdomden het om woningbouw te subsidiëren en zo betaalbaar te maken en deden zelfs het tegendeel: ze legden woningcorporaties forse heffingen op.

Algemeen belang

Wat het realiseren van nieuwe huizen niet gemakkelijk maakt, is dat de periode van eerste idee voor een bouwplan tot sleuteloverdracht behoorlijk lang is. Perioden van tien jaar zijn geen uitzondering. Hart sprak in 2021 al met omwonenden van bouwplan De Grote Braeck in Schijndel, drie jaar later zijn we pas toe aan de wijziging van het bestemmingsplan. En dan moet de omgevingsvergunning nog komen.

De eisen die de wet aan bouwplannen stelt zijn fors, bijvoorbeeld als het gaat om stikstofuitstoot en bescherming van flora en fauna. Daarnaast hebben omwonenden voor en na de vaststelling van een bestemmingsplan een stem – de ervaring leert dat zij vaak meer oog hebben voor persoonlijke belangen (parkeerdruk, schaduw, minder uitzicht, overlast tijdens de bouw) dan het algemene, publieke belang.

[tekst gaat verder onder de foto]

Mogelijke bouwlocatie in Sint-Oedenrode.

Hart is de zelfbenoemde partij van de burgerparticipatie en koestert dus het recht op inbreng. Hart combineert dat recht echter met de morele plicht om verantwoordelijkheid te nemen. Het komt er op neer dat omwonenden worden aangesproken op het algemene belang. Gemeente, initiatiefnemer of woningzoekenden kijken hen recht in de ogen en vragen of het verlies van fraaie uitzicht op een weiland het moet winnen van het verminderen van de enorme woningnood.

De bijeenkomst over de woonzorgvisie wordt vanavond gehouden in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode en begint om 19.30 uur.

Foto bij dit artikel: bouw van woningen, appartementen en buurthuis in de Schijndelse wijk Boschveld (archieffoto).

Lees ook
30 maart 2024

Een poging van Hart om vier bomen aan de Mater Lemmensstraat in Sint-Oedenrode te redden is gestrand. Wat nu volgt,…

22 maart 2024

De bouw van de nieuwe woonbuurt De Grote Braeck in Schijndel leidt tot een omstreden verkeersmaatregel. Want waar komt ‘de…

8 maart 2024

Is een deel van een beoogde bouwlocatie in Sint-Oedenrode nou natuur of een gewone tuin? En hoe waardevol is de…

6 maart 2024

Eindelijk een fors woningbouwplan voor Schijndel. Iedereen blij. Nou ja, bijna iedereen… Tussen de Schijndelse straten Plein, Langstraat en Venushoek…

4 maart 2024

Resort De Molenheide blijft de gemoederen bezighouden. Hart ging op bezoek, boog zich over een rare motie en stelt vast…