GEZONDHEIDSBELEID

Je zult maar arm zijn in een chique wijk  

zondag 11 juni 2023Leestijd: 2 TOT 3 MINUTEN
Lees ook
23 september 2023

Het concept LeefGoed Veghel past prima in andere kernen van Meierijstad. In Wijbosch lijkt het er van te komen. De…

2 september 2023

Een goed rapport over lokaal armoedebeleid ten spijt, kan de gemeente weinig doen om geldzorgen bij mensen weg te nemen….

31 augustus 2023

Ouders die chronisch ziek zijn of een beperking hebben, kunnen bij gemeenten maar moeilijk hulp aanvragen. Dat blijkt uit een…

22 augustus 2023

In Meierijstad wonen 25 mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht, maar niet de nationaliteit van dat land hebben. De meesten…

8 augustus 2023

Hoe komt het toch dat lokale en regionale media ruim een derde van de gemeentelijke uitgaven links laten liggen? Want…

De gemeente leunt te veel op data bij het maken van beleid. Hart ziet de gevaren, bijvoorbeeld als het gaat om gezondheid.

Afgelopen donderdag ging het tijdens een beeldvormende avond in Sint-Oedenrode over het vernieuwen van het gemeentelijke gezondheidsbeleid. Waarbij die zogeheten herijking niet nodig is omdat het slecht gaat. Integendeel: zowel het gemeentelijk beleid als de gezondheid van Meierijstedelingen staan er best goed voor.

Gelijk en ongelijk

Diverse landelijke akkoorden – Hart vermoeit u niet met de daarbij horende afkortingen en hun betekenis – maken echter dat de visie op gezondheid verandert. Enerzijds trekken beleidsmakers dat begrip steeds breder en anderzijds is er de roep om meer focus.

Het leidde afgelopen donderdag tot enkele tot denken aanzettende presentaties. Wat gedacht van de stelling dat een gelijke behandeling van inwoners door de gemeente van inwoners leidt tot meer ongelijkheid.

Dat klopt als een bus, weet Hart vanwege het gedoe over de Wmo. In een zucht naar gelijkheid krijgen alle klanten hetzelfde goedkope abonnementstarief voorgeschoteld en de gemeente moet daar zelf op toeleggen.

Daarmee dragen de gemeenten water naar de zee van mensen met torenhoge inkomens. Aan de onderkant treffen we mensen aan voor wie zelfs dat lage tarief al te hoog is. Het Rijk erkent dat inmiddels en gaat de boel aanpassen.

Ogenschijnlijk harde data

Maar wat Hart vooral bijbleef van de bijeenkomst is hoe college en ambtenarij leunen op data. Op cijfers die komen uit allerlei onderzoeken en overheidsbestanden. Waarbij zowat niemand zich afvraagt hoe het zit met zaken die niet zijn gemeten of onderzocht. ‘Wat niet is gemeten, bestaat niet’, oordeelde schrijver Maxim Februari eerder dit jaar al.

Die ogenschijnlijk harde gegevens geven nogal eens een onjuist beeld van de werkelijkheid. Dat geldt bijvoorbeeld voor het thema armoede. Met wat tabellen en spreadsheets is in beeld te brengen in welke dorpen en wijken de armoede het grootst is en dat leidt dan tot extra inspanningen van de gemeente voor die gebieden.

Hoevenbraak

Je zult maar hartstikke arm zijn en in een dorp of wijk wonen waar rijkdom de norm is. Dan gaan die buurtadviseurs, opbouwwerkers en andere gemeentelijke hulpbrengers aan je voorbij.

Hart pleit voor een gemeente die er vooral is voor mensen die de overheid nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze kampen met geldgebrek. En waarbij het er niet toe doet of zo iemand in Hoevenbraak in Schijndel woont of aan de Lindendijk in Sint-Oedenrode.

Lees ook
23 september 2023

Het concept LeefGoed Veghel past prima in andere kernen van Meierijstad. In Wijbosch lijkt het er van te komen. De…

2 september 2023

Een goed rapport over lokaal armoedebeleid ten spijt, kan de gemeente weinig doen om geldzorgen bij mensen weg te nemen….

31 augustus 2023

Ouders die chronisch ziek zijn of een beperking hebben, kunnen bij gemeenten maar moeilijk hulp aanvragen. Dat blijkt uit een…

22 augustus 2023

In Meierijstad wonen 25 mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht, maar niet de nationaliteit van dat land hebben. De meesten…

8 augustus 2023

Hoe komt het toch dat lokale en regionale media ruim een derde van de gemeentelijke uitgaven links laten liggen? Want…