KLOOSTERKWARTIER

LeefGoed misstaat niet in Schijndel

zaterdag 23 september 2023Leestijd: 3 TOT 4 MINUTEN
Lees ook
30 mei 2024

Drie jaar na een weggestemde motie van Hart, krijgen de partij en de Bloemenwijk op de Boschweg toch hun zin:…

24 mei 2024

Een opknapbeurt voor de NCB-laan in Veghel vindt Hart prima, maar verwacht er niet te veel van. ‘Van een drol…

23 mei 2024

Bewoners van een deel van de Componistenbuurt in Schijndel moeten nog even doorbijten. Vanaf 29 mei neemt de verkeershinder af….

17 mei 2024

Hoe voorkomen we dat de aanleg van een fietstunnel onder de Structuurweg in Schijndel tot onevenredige hinder gaat leiden? Hart-gemeenteraadslid…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

Het concept LeefGoed Veghel past prima in andere kernen van Meierijstad. In Wijbosch lijkt het er van te komen.

De raadsfractie van Hart woonde afgelopen donderdag een bijeenkomst bij in het Kloosterkwartier in Veghel. Daar wordt gewerkt en gebouwd aan nieuwe appartementen (50 procent sociale woningbouw!) en aan een mix van voorzieningen op het gebied van welzijn, leren, ontmoeten, werk, zorg en ondersteuning.

Erg enthousiast

Eerder die dag ondertekenden elf organisaties een overeenkomst over hoe ze gaan samenwerken om van LeefGoed een succes te maken. Hart is ondanks wat bedenkingen erg enthousiast en wil juist daarom dat het concept ook in enkele andere kernen een plek krijgt.

Wat die bedenkingen betreft: fractievoorzitter Mirjam van Esch vindt het wat veel van het goede dat de enorme kapel wordt verbouwd tot een werk- en ontmoetingscentrum en dat op een steenworp afstand er nóg een ontmoetingscentrum komt.

‘Het lijkt erop dat de ruimten niet zijn gevonden bij de behoefte, maar dat het andersom gebeurde. Dat diverse betrokkenen vaststelden dat het Kloosterkwartier een ontmoetingsruimte en een kapel omvat en dat daar iets voor moest worden bedacht.’ Ze zit er niet mee, ‘zolang anderen dan de gemeente erin investeren’.

Prachtig

Hart vindt het ondanks die bedenkingen prachtig dat het Kloosterkwartier appartementen biedt en daarbij met woningcorporatie Area vooral oog heeft voor de lagere inkomens, dat organisaties op het gebied van zorg en welzijn er een plek vinden (zoals Labyrint en Unik), dat buurtbewoners er biljarten, jeu de boules spelen en samen eten en dat straks ook Ons Welzijn, BrabantZorg, PIM Werkt, de gemeente en andere organisaties er present zijn.

Waarmee de vraag zich opdringt of het wel billijk is dat de gemeente zo prominent meedoet en meebetaalt aan zo’n initiatief in slechts één dorp, Veghel. Mag de gemeente dat doen zonder aan Sint-Oedenrode en Schijndel te denken?

Schijndel heeft al een jaar of tien iets dat op LeefGoed lijkt, namelijk de woonservicezones. ‘Net als bij de educatieve basiscentra, de sportaccommodaties en het zwembad geldt hier dat Schijndel last heeft van de wet van de remmende voorsprong’, stelt Mirjam vast. ‘Schijndel investeerde in deze voorzieningen lang voor de nieuwe gemeente Meierijstad dat voor Veghel en ‘Rooi’ gingen doen.’

Zuur

Dat is voor Schijndelaren ietwat zuur, vindt Hart. Wat het niet beter maakt is dat het college bedacht dat ambtenaren in de kapel gaan werken, lekker dicht bij de inwoners voor wie ze actief zijn. ‘En dat is dus precies waar Hart al in de aanloop naar de fusie voor pleitte. We wilden ambtenaren laten werken in wat nu het RAADhuis is’, zucht Mirjam. ‘Het was niet bespreekbaar en nu gebeurt het pakweg 10 kilometer verderop wel.’

Eerlijk is eerlijk, het college is niet blind voor de behoeften en kansen in andere dorpen. Zo wordt er in Wijbosch gewerkt aan een lokale versie van LeefGoed, De Wij-Hoven. Laverhof, Woonmeij en gemeente sloegen hier de handen ineen om maatschappelijke ontwikkelingen en woningbouw te versterken.

Sint-Oedenrode

‘Prachtig. Maar waarom grijpen we de bouw van het nieuwe buurthuis aan de Papaverstraat niet aan om daar iets soortgelijks tot stand te brengen?’, vraagt Mirjam zich af. ‘De kansen liggen voor het grijpen, zeker omdat juist daar met het concept B’Ons Thuis wonen met zorg voor ouderen wordt gerealiseerd. ‘Maak ook hier werkplekken voor mensen van Welzijn De Meierij en gemeente’, is haar advies.

Wat Sint-Oedenrode betreft: ‘De samenstelling van de bevolking wijkt daar af van Veghel en ook van Schijndel. Ik kan me voorstellen dat de Rooise versie van LeefGoed daar weer anders is dan in Veghel, Wijbosch of Schijndel.’

Foto: Wethouder Rik Compagne was een van de sprekers tijdens de bijeenkomst over Leefgoed.

Lees ook
30 mei 2024

Drie jaar na een weggestemde motie van Hart, krijgen de partij en de Bloemenwijk op de Boschweg toch hun zin:…

24 mei 2024

Een opknapbeurt voor de NCB-laan in Veghel vindt Hart prima, maar verwacht er niet te veel van. ‘Van een drol…

23 mei 2024

Bewoners van een deel van de Componistenbuurt in Schijndel moeten nog even doorbijten. Vanaf 29 mei neemt de verkeershinder af….

17 mei 2024

Hoe voorkomen we dat de aanleg van een fietstunnel onder de Structuurweg in Schijndel tot onevenredige hinder gaat leiden? Hart-gemeenteraadslid…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…