GELIJKE BEHANDELING

Meierijstad heeft oog voor discriminatie

zondag 15 januari 2023Leestijd: 2 TOT 3 MINUTEN
Lees ook
7 juni 2023

De jeugdhulp gaat alweer op de schop. Het moet beter en goedkoper. Om met het goede nieuws te beginnen: in…

24 mei 2023

Eindelijk heeft het kabinet in de gaten dat het oneerlijk is om mensen die goed in de slappe was zitten…

19 mei 2023

De aanpak van huiselijk geweld faalt. Zelfs na melding bij autoriteiten gaat het in zeven van de tien gevallen gewoon…

27 april 2023

Vraag een onderzoeker om ergens naar te kijken en je weet: die komt niet met complimenten. Met de Rekenkamer is…

19 april 2023

Nergens in de wereld doen zo veel mensen vrijwilligerswerk als in Noordoost-Brabant. Blijft dat zo? Fractievoorzitter Mirjam van Esch schoof…

Burgercommissieleden van Hart en D66 kregen het vorige week voor elkaar om binnen twee minuten onafhankelijk van elkaar bijna identieke vragen te stellen over het antidiscriminatiebeleid van de gemeente. De antwoorden stemmen tevreden.

Aanleiding voor de vragen was een zorgwekkend bericht van Rabin Baldewsingh, de nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme. Hij liet weten dat twee-derde van de Nederlandse gemeenten geen antidiscriminatiebeleid heeft.

Meldingen

Wesley Maurix (rechts op de foto) van Hart en Pieter Siroen (links) van D66 smeden hun vragen tot één geheel en kregen snel en uitgebreid antwoord van wethouder Rik Compagne (Inclusie, Hier). Conclusie: de berichten uit de Monitor Lokaal Antidiscriminatiebeleid zijn niet op onze gemeente van toepassing is.

Sinds 2009 is de Wet Gemeentelijke Anti-discriminatievoorzieningen van kracht. Deze wet verplicht gemeenten om bij een melding steun te geven en incidenten te registreren. Voor de gemeente Meierijstad doet RADAR dat.

RADAR

RADAR zet zich in vóór gelijke behandeling en tegen discriminatie. Dat doet ze met een meldpunt en met trainingen en adviezen over (het herkennen van) discriminatie en racisme. Ook organiseert RADAR workshops op scholen.

De meldingen zijn bijgewerkt tot en met 2021. Uit het overzicht blijkt dat er in Meierijstad relatief weinig meldingen zijn gedaan. Tegelijkertijd neemt de alertheid toe. Er is, stelde Hart onlangs vast in de serie ‘Het gaat geweldig’, steeds meer oog voor wat voor minderheden dan ook.

In Meierijstad doen we trouwens meer dan meldingen ontvangen en registreren. Uit een al eerder gepubliceerde notitie blijkt dat de gemeente meer doet. Zo worden medewerkers van gemeenten en welzijnsorganisaties getraind.

Het college werkt momenteel aan een uitvoeringsprogramma op het gebied van zorg en hulp (formeel: sociaal domein) en daarin wordt het beleid tegen discriminatie opgenomen. Hart ziet deze stukken nieuwsgierig en met vertrouwen tegemoet.

Discriminatie melden is belangrijk. Een discriminatie-ervaring is zeer ingrijpend en je hoeft dat niet zomaar over je kant te laten gaan.

Of het nu gaat om discriminatie op basis van geloofsovertuiging, afkomst, sekse, seksuele gerichtheid, leeftijd of handicap/chronische ziekte: de klachtbehandelaars van RADAR zijn er voor jou. Zij bieden een luisterend oor en staan je bij om de situatie te verbeteren.

Melden kan hier.

Lees ook
7 juni 2023

De jeugdhulp gaat alweer op de schop. Het moet beter en goedkoper. Om met het goede nieuws te beginnen: in…

24 mei 2023

Eindelijk heeft het kabinet in de gaten dat het oneerlijk is om mensen die goed in de slappe was zitten…

19 mei 2023

De aanpak van huiselijk geweld faalt. Zelfs na melding bij autoriteiten gaat het in zeven van de tien gevallen gewoon…

27 april 2023

Vraag een onderzoeker om ergens naar te kijken en je weet: die komt niet met complimenten. Met de Rekenkamer is…

19 april 2023

Nergens in de wereld doen zo veel mensen vrijwilligerswerk als in Noordoost-Brabant. Blijft dat zo? Fractievoorzitter Mirjam van Esch schoof…