GELIJKE BEHANDELING

Meierijstad heeft oog voor discriminatie

zondag 15 januari 2023Leestijd: 2 TOT 3 MINUTEN
Lees ook
20 februari 2024

Het voormalige gemeentehuis in Schijndel is voorlopig nog niet beschikbaar voor woningzoekenden. De asielzoekers blijven langer. Dat heeft het college…

31 januari 2024

Het geloof in inclusie, zeg maar dat iedereen ertoe doet en mee kan doen in de samenleving, zit bij het…

14 december 2023

De balies van de gemeente in Schijndel en Sint-Oedenrode zijn voor mensen met een beperking net zo gesloten als voor…

9 december 2023

De kleinschalige opvang van asielzoekers in Schijndel haalde afgelopen donderdag de nationale televisie. ‘Zo kan het dus ook’, stelde Sophie…

29 november 2023

Niet alles wat vanzelfsprekend lijkt, is ook vanzelfsprekend. Neem de aanwezigheid van EHBO’ers bij evenementen. Daar komt nogal wat bij…

Burgercommissieleden van Hart en D66 kregen het vorige week voor elkaar om binnen twee minuten onafhankelijk van elkaar bijna identieke vragen te stellen over het antidiscriminatiebeleid van de gemeente. De antwoorden stemmen tevreden.

Aanleiding voor de vragen was een zorgwekkend bericht van Rabin Baldewsingh, de nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme. Hij liet weten dat twee-derde van de Nederlandse gemeenten geen antidiscriminatiebeleid heeft.

Meldingen

Wesley Maurix (rechts op de foto) van Hart en Pieter Siroen (links) van D66 smeden hun vragen tot één geheel en kregen snel en uitgebreid antwoord van wethouder Rik Compagne (Inclusie, Hier). Conclusie: de berichten uit de Monitor Lokaal Antidiscriminatiebeleid zijn niet op onze gemeente van toepassing is.

Sinds 2009 is de Wet Gemeentelijke Anti-discriminatievoorzieningen van kracht. Deze wet verplicht gemeenten om bij een melding steun te geven en incidenten te registreren. Voor de gemeente Meierijstad doet RADAR dat.

RADAR

RADAR zet zich in vóór gelijke behandeling en tegen discriminatie. Dat doet ze met een meldpunt en met trainingen en adviezen over (het herkennen van) discriminatie en racisme. Ook organiseert RADAR workshops op scholen.

De meldingen zijn bijgewerkt tot en met 2021. Uit het overzicht blijkt dat er in Meierijstad relatief weinig meldingen zijn gedaan. Tegelijkertijd neemt de alertheid toe. Er is, stelde Hart onlangs vast in de serie ‘Het gaat geweldig’, steeds meer oog voor wat voor minderheden dan ook.

In Meierijstad doen we trouwens meer dan meldingen ontvangen en registreren. Uit een al eerder gepubliceerde notitie blijkt dat de gemeente meer doet. Zo worden medewerkers van gemeenten en welzijnsorganisaties getraind.

Het college werkt momenteel aan een uitvoeringsprogramma op het gebied van zorg en hulp (formeel: sociaal domein) en daarin wordt het beleid tegen discriminatie opgenomen. Hart ziet deze stukken nieuwsgierig en met vertrouwen tegemoet.

Discriminatie melden is belangrijk. Een discriminatie-ervaring is zeer ingrijpend en je hoeft dat niet zomaar over je kant te laten gaan.

Of het nu gaat om discriminatie op basis van geloofsovertuiging, afkomst, sekse, seksuele gerichtheid, leeftijd of handicap/chronische ziekte: de klachtbehandelaars van RADAR zijn er voor jou. Zij bieden een luisterend oor en staan je bij om de situatie te verbeteren.

Melden kan hier.

Lees ook
20 februari 2024

Het voormalige gemeentehuis in Schijndel is voorlopig nog niet beschikbaar voor woningzoekenden. De asielzoekers blijven langer. Dat heeft het college…

31 januari 2024

Het geloof in inclusie, zeg maar dat iedereen ertoe doet en mee kan doen in de samenleving, zit bij het…

14 december 2023

De balies van de gemeente in Schijndel en Sint-Oedenrode zijn voor mensen met een beperking net zo gesloten als voor…

9 december 2023

De kleinschalige opvang van asielzoekers in Schijndel haalde afgelopen donderdag de nationale televisie. ‘Zo kan het dus ook’, stelde Sophie…

29 november 2023

Niet alles wat vanzelfsprekend lijkt, is ook vanzelfsprekend. Neem de aanwezigheid van EHBO’ers bij evenementen. Daar komt nogal wat bij…