EERSTE HONDERD DAGEN

Nieuw elan of ‘business as usual’?

zaterdag 27 augustus 2022Leestijd: 3 MINUTEN
Lees ook
4 mei 2022

Meierijstad staat nadrukkelijk stil bij 4 mei en viert 5 mei. Hart is er bij, nog gemotiveerder dan andere jaren….

6 februari 2022

Er komen niet meer huizen door heel hard ‘Bouwen, bouwen, bouwen’ te roepen. Concrete bouwplannen en beleidswijzigingen zijn nodig. Hart…

24 januari 2022

Een vertegenwoordiging van de gemeente Meierijstad bezoekt in juni het Franse stadje Carentan. Hart verkende de boel daar alvast. Dit…

10 januari 2022

De podcast van BNNVARA over de citymarketing van Meierijstad leverde veel instemmende reacties op. In het programma haalt fractievoorzitter Laurens…

22 november 2021

Met het opwekken van duurzame energie wil het nog altijd niet echt lukken. Dat wordt op korte termijn niet beter,…

Het college van Meierijstad is vandaag honderd dagen actief. Is het een college met nieuw elan of hobbelt de coalitie van voor de verkiezingen geeuwend door? Hart maakt de balans op.

De coalitie van CDA, VVD, Hier en PvdA (inmiddels PvdA/GroenLinks) behield bij de verkiezingen haar meerderheid en ging door, zij het met een deels nieuwe collegebezetting (foto). Nieuw zijn de wethouders Johan van Gerwen (CDA) en Jan van Burgsteden (VVD).

Het is in de politiek een ongeschreven wet dat bestuurders in de eerste honderd dagen meteen hun visitekaartje afgeven en zichtbare successen boeken. Daarvan is nu geen sprake en dat ligt niet helemaal aan het college. Niet snel na de start begon immers al het twee maanden durende zomerreces. Overigens was het vorige college in die eerste periode enorm lui: er gebeurde toen zowat niks.

Burgerparticipatie

Hart ziet niettemin wat voorzichtige tekenen van een mogelijke koerswijziging ten opzichte van de vorige bestuursperiode. Dat geldt met name voor de relatie met inwoners die hun mening willen geven over beleidsvoornemens.

Wethouder Jan Goijaarts (CDA) ervoer wat er gebeurt als een dialoog met omwonenden van een locatie voor arbeidsmigranten niet goed wordt gevoerd. Die dialoog moet over, besloot hij. En dan is er nog het moeizame proces rond windturbines en zonnepanelen. Wethouder Menno Roozendaal lijkt te beseffen dat de samenspraak van inwoners echt beter moet.

Desastreus

Dat besef kwam er toen een onder zijn auspiciën gehouden bijeenkomst over ‘zon en wind’ desastreus uitpakte. Direct na dit treffen besloot Roozendaal een al geplande beeldvormende avond over hetzelfde onderwerp uit te stellen. De wethouder lijkt de tijd te willen nemen om het beleid drastisch te herzien.

En dan is er nog wethouder Rik Compagne (Hier). Die heeft als een van zijn portefeuilles burgerparticipatie. Hart had vlak voor het reces een aangenaam gesprek met hem en enkele beleidsambtenaren en stelt vast dat de wil aanwezig is om de inbreng en zeggenschap van inwoners te verbeteren. Hart heeft er concrete ideeën over.

Handhaving

Minder positief is Hart over het nog altijd maar niet stevig doorpakken op zaken die gaan over handhaving. Daarbij hebben we het niet over criminaliteit, misdaad en ondermijning – de indruk is dat burgemeester Kees van Rooij het op dit terrein achter de schermen goed doet. Maar de casus FrieslandCampina leert dat het college nogal schouderophalend doet over illegale handelingen door ondernemingen.

Hart heeft ervaren dat het college de strijd met bedrijven pas aangaat als Hart en anderen de druk opvoeren. Vooral in Sint-Oedenrode zijn er nogal wat voorbeelden: café’t Straotje 2.0, krot Kerkstraat 11 en illegaal handelend bedrijf Gebroeders Van Kaathoven. We missen de intrinsieke motivatie van het college zelf. Dat is niet goed.

Chocolate Factory

Verder verdient de relatie van het college met de raad aandacht. De wijze waarop een garantstelling voor The Chocolate Factory er doorheen werd gejast is onbehoorlijk. Hart stuurde naar aanleiding hiervan een stevige brief aan het college.

De wittebroodsweken van het college zijn voorbij. De komende tijd krijgen burgemeester en wethouders het druk met nogal wat lastige dossiers. Te denken valt aan het openluchtbad in Veghel, nog meer locaties voor arbeidsmigranten, de perikelen rond de nieuwe omgevingswet en de sterk groeiende armoede. Tip aan burgemeester en wethouders: leg uw oor te luister bij de samenleving en de raad.

Lees ook
4 mei 2022

Meierijstad staat nadrukkelijk stil bij 4 mei en viert 5 mei. Hart is er bij, nog gemotiveerder dan andere jaren….

6 februari 2022

Er komen niet meer huizen door heel hard ‘Bouwen, bouwen, bouwen’ te roepen. Concrete bouwplannen en beleidswijzigingen zijn nodig. Hart…

24 januari 2022

Een vertegenwoordiging van de gemeente Meierijstad bezoekt in juni het Franse stadje Carentan. Hart verkende de boel daar alvast. Dit…

10 januari 2022

De podcast van BNNVARA over de citymarketing van Meierijstad leverde veel instemmende reacties op. In het programma haalt fractievoorzitter Laurens…

22 november 2021

Met het opwekken van duurzame energie wil het nog altijd niet echt lukken. Dat wordt op korte termijn niet beter,…