Tien miljoen voor nieuwe plannen

maandag 19 oktober 2020Leestijd: 3 tot 4 minuten
Lees ook
7 juli 2023

Het college mag dan weinig visie hebben, het besturen van Meierijstad gaat de heren best goed af. Mede dankzij mensen…

26 juni 2023

Het voorstel van Hart om een bescheiden deel van de enorme winst over 2022 te gebruiken voor ‘leuke dingen voor…

13 juni 2023

De gemeente Meierijstad besteedde vorig jaar 20,6% van de personeelskosten aan externe krachten. Dat is veel. In haar jaarverslag 2022…

21 mei 2023

Het geld klotst tegen de plinten van de gemeente. Voor het eerst is er geld voor Omnipark Erp. Of voor…

27 april 2023

Vraag een onderzoeker om ergens naar te kijken en je weet: die komt niet met complimenten. Met de Rekenkamer is…

Dreigend geldgebrek of niet, het College investeert er enthousiast op los. Het zesde en laatste deel van de serie over de begroting van 2021.   

 

Als het om zogeheten nieuw beleid gaat, is het elk jaar weer opletten geblazen voor gemeenteraadsleden. De begroting wordt in heel Nederland door Colleges aangegrepen om nieuwe investeringen te presenteren. Dat zijn voornemens die normaliter als aparte raadsvoorstellen worden behandeld en dan de aandacht krijgen die ze verdienen. In plaats daarvan fietsen veel gemeentebesturen ze elk jaar weer in de begroting. De plannen zijn dan wat alinea’s in een bijna 200 pagina’s dik boekwerk. Je zou er zomaar overheen lezen.  

Kunstgras, groen en verkeerslichten

Eén van de plannen in Meierijstad is de aanleg van een kunstgrasveld op sportpark Spoorzicht in Mariaheide. Dat kost € 132.000, een bedrag wat in zeventien jaar wordt afgeschreven. Duurder zijn de groenrenovaties (€ 459.000), het toegankelijk maken van openbare gebouwen (€ 162.000) en de uniformering van verkeersmaatregelen (€ 316.000). Dat laatste voorstel leidde eerder al tot kritische kanttekeningen van CDA en Hart. Het geld is nodig om tien rotondes in Sint-Oedenrode aan te passen, zodat ze qua logica en regelgeving overeenkomen met die in Veghel en Schijndel.  

 

Maar, vroegen de christendemocraten en Hart zich af: als dat verschil voor de fusie geen probleem was, waarom nu ineens wel?  Meer dan deze vier plannen zijn er voorlopig niet. Voorlopig, want in de begroting zijn ook projecten opgenomen die de raad nu nog even mag negeren. Het zijn voorstellen die volgend jaar pas worden gepresenteerd aan de gemeenteraad en nu al wel in de week worden gelegd door middel van aankondigingen in de begroting. Zij volgen, heet dat in het gemeentelijk jargon, ‘de lang route’.  

Nieuwe entree voor Keldonk

Een flinke reeks is het geworden: zonnepanelen en -collectoren op gemeentelijke gebouwen, vervanging van wegen, een mobiliteitsplan, vervanging van verkeerslichten, diverse nieuwe scholen, een opknapbeurt voor de bibliotheek in Veghel en het verkeerskundig verbeteren van ‘de entree van Keldonk’ . Bij die entree gaat het om aanpassingen die zorgen voor een goede aansluiting op de te reconstrueren provinciale weg Veghel-Asten, de N279. In sommige gevallen gaat er een voorbereidingskrediet aan vooraf, geld dat nodig is om de plannen te maken nog voor de raad besluit of het uitgevoerd mag worden. De opsommingen van nieuwe plannen en voorbereidingskredieten zijn samen goed voor een slordige € 10 miljoen. Dat geld wordt niet in één keer uitgegeven, net als bij het kunstgras in Mariaheide smeert de gemeente het uit over meerdere jaren.  

Gemeente bezuinigt niet. U wel

Wat opmerkelijk is: anders dan vorig jaar is er door het College geen enkele bezuiniging bedacht. Afgelopen voorjaar dacht wethouder Jan Goijaarts (Financiën, CDA) nog dat hij voor € 2,5 miljoen moest ‘ombuigen’. Dankzij extra geld van het Rijk en nieuwe boekhoudregels van de Provincie lijkt dat niet nodig. Hart stelt vast dat er echter wel degelijk bezuinigingen nodig zijn als deze begroting wordt goedgekeurd.   Niet door de gemeente, maar door u. Want het voorstel is om de OZB dit jaar niet met 2, maar met 4% te verhogen. Hart is er niet enthousiast over en wil dat de gemeenteraad bezuinigingen vindt die overeenkomen met de opbrengst van die verhoging. Hart wil de uitgaven op het gebied van economische promotie schrappen, maar andere fracties hebben weer andere stokpaardjes. Het is de vraag of de tegenstanders het eens worden. Zo niet, dan lijkt een extra verhoging dit keer onafwendbaar.   

 

Dit is de laatste aflevering van een zesdelige serie over de begroting van 2021 van de gemeente. Eerder ging het over de financiële scores van de gemeente (die worden slechter), de harde cijfers over hoe het met u gaat (relatief goed), corona (dat kost de gemeente extra geld), de OZB (die gaat mogelijk extra omhoog) en het gemeentelijk vastgoed (we hebben echt te veel gebouwen). Op 5 november wordt de begroting vastgesteld door de gemeenteraad.

Lees ook
7 juli 2023

Het college mag dan weinig visie hebben, het besturen van Meierijstad gaat de heren best goed af. Mede dankzij mensen…

26 juni 2023

Het voorstel van Hart om een bescheiden deel van de enorme winst over 2022 te gebruiken voor ‘leuke dingen voor…

13 juni 2023

De gemeente Meierijstad besteedde vorig jaar 20,6% van de personeelskosten aan externe krachten. Dat is veel. In haar jaarverslag 2022…

21 mei 2023

Het geld klotst tegen de plinten van de gemeente. Voor het eerst is er geld voor Omnipark Erp. Of voor…

27 april 2023

Vraag een onderzoeker om ergens naar te kijken en je weet: die komt niet met complimenten. Met de Rekenkamer is…