UITBREIDING DUIN

Vlagheide slibt dicht door plan Den Ouden

dinsdag 28 juni 2022Leestijd: 2 TOT 3 MINUTEN
Lees ook
4 december 2023

Zowat iedereen roemt het lokaal eigenaarschap van het toekomstige zonnepark Schootseweide bij Sint-Oedenrode, maar wat houdt dat eigenaarschap nou in?…

2 december 2023

De bouw van appartementen aan de Hoofdstraat in Schijndel leidt tot nostalgische bespiegelingen. En een serieuze oproep van Hart. Tijdens…

1 december 2023

De lindebomen aan de Deken Baekersstraat in Schijndel lijken voorlopig gered. Met dank aan een rammelend voorstel van het college….

29 november 2023

Niet alles wat vanzelfsprekend lijkt, is ook vanzelfsprekend. Neem de aanwezigheid van EHBO’ers bij evenementen. Daar komt nogal wat bij…

27 november 2023

Hart beet het spits af, maar inmiddels zwelt de kritiek op de tijdelijke sluiting van Burgerzaken in Schijndel en Sint-Oedenrode…

Als Den Ouden neerstrijkt op een uitbreiding van bedrijventerrein Duin bij Schijndel, moet de gemeente rap werk maken van de verkeersontsluiting van de nieuwe bedrijfslocatie.

Den Ouden gaat van de locatie Hermalen 7 een echt hoofdkantoor maken en dus moet er een nieuwe plek komen voor de overige activiteiten die daar nu nog plaatsvinden. Het bedrijf vond die plek ingeklemd tussen de Spitfireweg, Vlagheide, Dakotaweg en het tot natuur verklaarde voormalige MOB-complex.

Tijdens een bijeenkomst in Eerde werden raads- en raadscommissieleden gisteravond geïnformeerd over de plannen. Dat is wijs, want eind dit jaar moet de raad besluiten over een wijziging van het bestemmingsplan. Nu zijn de kavels immers bestemd als agrarisch gebied.

De kans is groot dat de raad met zo’n wijziging instemt, want al in 2011 besloot de gemeenteraad van Schijndel dat het gebied ten zuidoosten van het Schijndelse bedrijventerrein aan Duin wordt toegevoegd.

Verkeersafwikkeling

Maar dan moeten college en gemeenteraad van Meierijstad nog wel even de verkeersafwikkeling regelen. Want de straat Vlagheide dreigt dicht te slibben en de aansluiting op de N622 wordt er nog onveiliger van.

Tijdens al gehouden gesprekken met buurtbewoners en de bijeenkomst van gisteren bleek dat juist hier de pijn zit. Waarbij gisteren een raadslid ten onrechte vertegenwoordigers van Den Ouden vroeg hoe ze dat verkeersprobleem denken op te lossen. Den Ouden gaat niet over gemeentelijke wegen, daar gaat de gemeente over.

Wel liet een van de directeuren weten dat het voor Den Ouden het handigst is als het verkeer (‘Vijftig tot zestig vrachtwagens per etmaal’) via de weg Vlagheide naar de N622 (Eerdsebaan) kan. Dat was niet wat de raadsleden wilden horen, want die provinciale weg is nú al best onveilig.

Een alternatief is een route via de Dakotaweg naar het huidige bedrijventerrein Duin en vervolgens naar de Structuurweg om Schijndel. Dat zorgt waarschijnlijk voor minder hinder en onveiligheid én is tegelijkertijd wel behoorlijk om. ‘Maar als de gemeente dat wil, dan gaan we daar natuurlijk mee akkoord’, aldus een van de ‘Den Oudens’ gisteren.

Composteren

Gisteravond werd enkele malen met klem gemeld dat de nieuwe bedrijfslocatie een compleet ander karakter krijgt als de vestiging van Den Ouden aan de overzijde van de straat Vlagheide. Daar wordt gecomposteerd, op de nieuwe locatie gaat het onder meer om een werkplaats, op- en overslag van materialen en een ‘inpandige verwerkingslocatie van biobased producten’.

[tekst gaat verder onder de foto]

Hart had gisteravond uitzicht op de presentatie en de ruggen van drie SP-ers.

De nadruk op het verschil tussen beide locaties volgt uit de bijeenkomsten met buurtbewoners. Die grepen de gesprekken aan om hun beklag te doen over de bestaande compostverwerking. Die zou vaak te hoog zijn en te veel stinken.

Hart deed navraag bij Natuurwerkgroep De Eerdse Bergen, sinds de oprichting pleitbezorger van natuurbescherming op en rond de Vlagheide. Ook daar zijn er zorgen over de verkeersafwikkeling en is er kritiek op de compostering.

Groene kamers

Hart vroeg gisteren aandacht voor de afspraken die in 2011 zijn gemaakt toen de raad de plannen voor de uitbreiding van Duin vaststelde. Destijds besloot de raad dat de afzonderlijke kavels van bedrijven zogeheten groene kamers zouden worden. Dat betekent dat ze omzoomd worden door veel groen.

Het leidde tot de toezegging dat dit groen er komt en dat het na de aanleg in bezit komt van de gemeente. ‘Zodat het behoud gegarandeerd wordt.’ Eind dit jaar mogen Hart en andere fracties zich erover buigen. Dan staat het op de agenda van de raad.

Foto: Dit weggetje voert naar de natuur van het voormalig MOB-complex en wordt mogelijk onderdeel van de nieuwe bedrijfslocatie van Den Ouden.

Lees ook
4 december 2023

Zowat iedereen roemt het lokaal eigenaarschap van het toekomstige zonnepark Schootseweide bij Sint-Oedenrode, maar wat houdt dat eigenaarschap nou in?…

2 december 2023

De bouw van appartementen aan de Hoofdstraat in Schijndel leidt tot nostalgische bespiegelingen. En een serieuze oproep van Hart. Tijdens…

1 december 2023

De lindebomen aan de Deken Baekersstraat in Schijndel lijken voorlopig gered. Met dank aan een rammelend voorstel van het college….

29 november 2023

Niet alles wat vanzelfsprekend lijkt, is ook vanzelfsprekend. Neem de aanwezigheid van EHBO’ers bij evenementen. Daar komt nogal wat bij…

27 november 2023

Hart beet het spits af, maar inmiddels zwelt de kritiek op de tijdelijke sluiting van Burgerzaken in Schijndel en Sint-Oedenrode…