INCLUSIE

Waar blijven de openbare toiletten?

donderdag 27 mei 2021Leestijd: 3 MINUTEN
Lees ook
31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…

Wat Hart ook las in een fraaie brief over inclusie: geen woord over openbare toiletten. Maar er is ook goed nieuws.

Wethouder Rik Compagne (Zorg en welzijn, HIER) informeerde de gemeenteraad met een zeven pagina’s lange brief over wat de gemeente zoal doet op het gebied van inclusie.

Inclusie gaat volgens de landelijk Coalitie voor Inclusie over dat mensen met een beperking gebruik kunnen maken van alle voorzieningen die er bestaan.

Mooie acties

Het is, vindt Hart, een wat armoedige afbakening. Inclusie staat volgens ons voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en dezelfde rechten en plichten heeft.

Daarmee zetten we ons niet alleen in voor mensen met lichamelijke, psychische of geestelijke beperkingen – het gaat ook over mensen met wat voor etnische afkomst, religie, sekse of seksuele voorkeur dan ook.

Uit de raadsinformatiebrief hierboven blijkt dat de focus ligt bij mensen met een beperking. Dat geeft niet, want op dat gebied is er nog een hoop te bereiken. Het College beseft dat en heeft zich flink ingezet op het gebied van bewustwording en concrete acties om iedereen mee te laten doen. De raadsinformatiebrief loopt over van mooie acties.

Zoals Hart al eerder via deze site meldde, geeft de gemeente het goede voorbeeld. Meierijstad verdiende in 2018 het keurmerk Sociale Onderneming en dat is bijzonder – het leeuwendeel van de gemeenten kreeg dat niet voor elkaar.

Oorzaak

Vorig jaar lieten we al weten dat Meierijstad ook als werkgever zijn best doet mensen met een beperking in dienst te nemen. Toen vulden die medewerkers 2,12% van de bezetting. ‘Eind dit jaar verwacht Meierijstad 17 fte te bereiken’, gaven we destijds de belofte van het College door.

Helaas. De gemeente bleef steken op 12,53 fte. Dat is minder dan aangekondigd. We gaan het College vragen wat daar de oorzaak van is. En dat doen we niet narrig, want we weten dat andere gemeenten het wat dit betreft beroerder doen.

Buikpatiënten

Waar we ook kritisch over zijn, is het gebrek aan openbare toiletten in de centra van de drie grootste kernen. De Maag Lever Darm Stichting vindt dat er in de winkelharten van dorpen en steden om de 500 meter een openbaar toilet moet zijn.

Mocht u dat overdreven vinden: één op de vier buikpatiënten blijft volgens onderzoek thuis uit angst geen toilet te vinden. Dat zijn 500.000 thuisblijvers, want ons land telt twee miljoen van die patiënten. Omgerekend ongeveer 240 Meierijstedelingen.

Het College zoekt de oplossing in winkels die hun wc’s beschikbaar stellen. Hart deed die poging zelf al eens en dat leverde bitter weinig op. Ons idee: plaats nette openbare toiletten. Het betreft vooral eenmalige uitgaven en die kunnen er dankzij het geld dat de gemeente in 2020 overhield best af. Hart gaat een voorstel schrijven.

Lees ook
31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…