GEMEENTEBEGROTING 2022

Gat met Schijndel 2016 bijna gedicht

zaterdag 2 oktober 2021Leestijd: 3 TOT 4 MINUTEN
Lees ook
22 februari 2024

UPDATE 22 FEBRUAR 10.20 UUR Hart geeft niet op. Met een nieuwe motie probeert Hart het college alsnog te bewegen…

29 januari 2024

Meierijstad doet het financieel helemaal niet zo geweldig als bij de presentatie van jaarrekeningen en begrotingen wordt beweerd. Vooral kleinere…

23 december 2023

En nou gaat het er echt van komen. Inwoners van Meierijstad gaan de zaag in hun regenpijp zetten. Dat levert…

18 november 2023

De gemeente geeft meer geld uit aan het inzamelen van afval dan er via de geplande heffingen binnenkomt. Dat gat…

7 juli 2023

Het college mag dan weinig visie hebben, het besturen van Meierijstad gaat de heren best goed af. Mede dankzij mensen…

De financiële verwachtingen voor 2022 zijn zó positief – Meierijstad presteert dan bijna net zo goed als Schijndel vlak voor de fusie. Het moet niet gekker worden.

Elke jaar legt Hart op deze site de financiële prestaties langs enkele meetlatten en dat leidt al vijf jaar lang tot kritische noten: de gemeente doet het jaar op jaar wat beter, maar Schijndel presenteerde voorheen op alle fronten betere cijfers.

Het gat is bijna gedicht, stelt Hart vast.

Dat Hart de cijfers steeds met Schijndel vergelijkt, komt niet alleen omdat de partij in die voormalige gemeente is geboren. Het is ook omdat Schijndel financieel en qua voorzieningen het best presteerde. Als Schijndel dankzij de fusie er financieel op vooruit gaat, dan betekent het, dat dit ook voor Veghel en Sint-Oedenrode geldt.

Dan nu het jaarlijkse lijstje.

Exploitatieruimte

De exploitatieruimte gaat over het deel van de inkomsten (we passeren in 2022 de € 250 miljoen!) dat beschikbaar is om de lasten te dragen. Hoe hoger het percentage, hoe beter. Meierijstad moest het vorig jaar doen met een negatief percentage (- 2%) en voor volgend jaar ziet het er beter uit: 3,1%.

Schijndel noteerde in 2016 6%. Nog een hoop te doen dus.

Netto schuldquote

De netto schuldquote beschrijft de relatie tussen schulden en eigen middelen. Hoe lager dat percentage hoe beter. Veghel presenteerde voor de fusie een schokkend resultaat (134,3%), maar in 2022 doet Meierijstad het naar verwachting met 58% zelfs beter dan Schijndel in het jaar voor de fusie (63%). Applaus.

Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit is het percentage dat de gemeente onder of boven het landelijk gemiddelde ligt voor wat betreft opgelegde OZB en andere belastingen en heffingen. Hoe hoog u de belastingen ook mag vinden, de tarieven zijn hier 6% lager dan gemiddeld. In Schijndel was dat percentage 5%.

In dat percentage van 6% is verwerkt dat de OZB volgens de begroting volgend jaar met 4% wordt verhoogd. Zeker is dat trouwens nog niet, de gemeenteraad neemt er in november een besluit over.

Partijen die 4% te hoog vinden, dienen met bezuinigingsvoorstellen te komen om dit te voorkomen. In het verleden deden alleen VVD (lager niveau onderhoud wegen en openbare ruimte) en Hart (stoppen met citymarketing) dat.

Hart stelde vorig jaar voor de OZB pas te verhogen als terugblikkend is vastgesteld dat het nodig is. Dat idee werd vorig jaar afgewezen.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio laat zien hoe goed een gemeente aan haar schulden kan voldoen. Hoe hoger het percentage, hoe beter. Voor de fusie was Schijndel met 33% de best presterende gemeente van de drie, maar Meierijstad doet het volgend jaar een ietsje pietsie beter: 34%

Grondexploitatie

Hart noemt het al bijna zes jaar lang de molensteen om de nek van achtereenvolgens de gemeenten Veghel en Meierijstad: de grondexploitatie.

Hoe lager het percentage, hoe beter. Schijndel noteerde 9% en Veghel, houdt u vast, 171,3%. Veghel moest in het landelijke lijstje Onverantwoord Gevaarlijk Speculerende Gemeenten destijds alleen Lelystad voor laten gaan.

Het gaat sinds de fusie jaar na jaar wat beter. In 2020 was het percentage nog 52, voor volgend jaar wordt gerekend op 30.

Dat is trouwens nog steeds idioot hoog, al lijkt het College in de ontkenningsfase. ‘Meierijstad valt […]  in de waardering neutraal’, is te lezen in de begroting. Daar denkt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) toch anders over: vanaf 10% krijgt de grondexploitatie daar het predicaat ‘zorgelijk’.

De zorgen deelt de VNG niet alleen met Hart, maar ook met de accountant van de gemeente.

Optimistisch

Het neemt niet weg dat Hart redelijk optimistisch is over de toekomst op de korte termijn. De verwachtingen zijn positiever dan Hart tot voor kort had gedacht en dat is onder meer te danken aan extra geld van het Rijk voor de Jeugdhulp.

Voor de lange termijn zijn College en Hart iets minder vrolijk. De aangekondigde extra verhoging van de OZB is bijvoorbeeld nodig vanwege verwachte tekorten vanaf 2025.

Zelfs met die verhoging is het over een paar jaar kielekiele. ‘Er is nauwelijks structurele ruimte om tekorten of extra lasten binnen de huidige begroting op te vangen’, schrijft het College voor het derde jaar op rij.

Hart vindt in de begroting gevolgen van dat besef. Een paar plannen die afgelopen voorjaar nog werden aangekondigd, zijn plots geschrapt.

Daarover meer op 14 oktober. Dan is er een vergadering van de gezamenlijke raadscommissies. Die wordt gehouden in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode, begint om 19.30 uur en is hier online te volgen.

Lees ook
22 februari 2024

UPDATE 22 FEBRUAR 10.20 UUR Hart geeft niet op. Met een nieuwe motie probeert Hart het college alsnog te bewegen…

29 januari 2024

Meierijstad doet het financieel helemaal niet zo geweldig als bij de presentatie van jaarrekeningen en begrotingen wordt beweerd. Vooral kleinere…

23 december 2023

En nou gaat het er echt van komen. Inwoners van Meierijstad gaan de zaag in hun regenpijp zetten. Dat levert…

18 november 2023

De gemeente geeft meer geld uit aan het inzamelen van afval dan er via de geplande heffingen binnenkomt. Dat gat…

7 juli 2023

Het college mag dan weinig visie hebben, het besturen van Meierijstad gaat de heren best goed af. Mede dankzij mensen…