KOPLOPER

Inclusie blijft nog steken in praten

zaterdag 2 april 2022Leestijd: 2 TOT 3 MINUTEN
Lees ook
7 maart 2023

Hart had gisteravond te doen met de ambtenaren die enkele honderden inwoners in het gemeentehuis in Veghel te woord mochten…

3 maart 2023

Het succesvol gebleken initiatief om economisch daklozen onderdak te bieden komt er voorlopig niet in Meierijstad. Het idee is simpel…

28 februari 2023

Nieuwe Meierijstadse opvanglocaties voor asielzoekers en andere vluchtelingen komen vooral in Schijndel. Maar een informatiebijeenkomst daarover is maandag in Veghel….

21 februari 2023

Met de voorgenomen fusie van Welzijn De Meierij en het Veghelse deel van Ons Welzijn wordt een lang gekoesterde wens…

16 februari 2023

Op de valreep pleiten twee raadsfracties om de al bedachte nieuwe sporthal bij MFA De Groene Long in Sint-Oedenrode een…

De inzet van de gemeente op het gebied van inclusie blijft nog te veel hangen in praten.

Inclusie betekent zoveel als ‘Iedereen doet mee’. We halen figuurlijke en letterlijke drempels weg zodat groepen inwoners niet langer aan de kant staan. Omdat ze een lichamelijke beperking hebben, omdat ze kampen met psychische of geestelijke belemmeringen of omdat ze vanwege huidskleur, afkomst, geloof, leeftijd, sekse of seksuele geaardheid achtergesteld worden.

Meierijstad is koplopergemeente. Anders dan je zou denken, betekent het niet dat de gemeente koploper is – het wil zeggen dat de gemeente dat wil worden en extra tandjes bij zet.

Agenda

Een proeve van bekwaamheid op dat gebied is de Lokale Inclusie Agenda 2022-2023 die door het College aan de gemeenteraad is aangeboden. Het document verscheen voor de verkiezingen en toen was Hart druk met andere zaken. De fractie blies gisteren het stof van de agenda en bijbehorende bijlagen en ging lezen.

Samenvatting van wat volgt: het College verzet veel werk, maar blijft nog te vaak steken in overleggen. In praten over inclusie.

Dat ligt niet alleen aan het College, maar ook aan de Projectgroep Inclusieve Samenleving, die drie jaar geleden een advies gaf over inclusie. In de raad zitten tal van organisaties en de adviezen die zij gaven gaan over overleggen houden, overzichten maken, dingen in kaart brengen , trainen, voorlichten en iets met een nieuwsbrief.

Overigens is daar misschien wel wat voor te zeggen. In de eerste plaats was Meierijstad toen nog redelijk nieuw en in zo’n kersverse gemeente begin je misschien met praten. Op de tweede plaats is voorlichting en overleg wel degelijk een manier om inclusie te bevorderen.

In de agenda voor dit en volgend jaar wordt gedeeltelijk voortgeborduurd op de destijds ingeslagen weg. Zo wordt er geld gestoken in bewustwording. Maar er zijn gelukkig ook enkele initiatieven die concreet en tastbaar zijn.

Toiletten

Neem de realisatie van openbare toiletten die ook voor mindervaliden geschikt zijn. De projectgroep en het College bedachten dit trouwens niet zelf, want Hart introduceerde het idee en kreeg vorig jaar een nipte meerderheid in de raad enthousiast.

Net zo concreet en wél door het College bedacht zijn toegankelijke stemlocaties en openbare toiletten in gemeentelijke gebouwen. Verder wil de gemeente als organisatie zelf inclusiever worden. Eerder al stelde Hart vast dat ‘we’ het best goed doen met bijvoorbeeld het personeelsbeleid, zeker in vergelijking met andere gemeenten.

Online

Aparte hoofdstukken in de agenda gaan over het bestrijden van discriminatie en racisme (trainingen, workshops, een onderzoek) en sport (bewustwording, actieplan) en de digitale toegankelijkheid van de gemeente. Anders gezegd: dat iedereen gebruik kan maken van de online dienstverlening van de gemeente.

Die aandacht is nodig: van alle 52 Meierijstadse gemeentelijke websites, apps en andere digitale toepassingen voldoet slechts 4% volledig aan de normen die landelijk voor overheden zijn vastgesteld.

Lees ook
7 maart 2023

Hart had gisteravond te doen met de ambtenaren die enkele honderden inwoners in het gemeentehuis in Veghel te woord mochten…

3 maart 2023

Het succesvol gebleken initiatief om economisch daklozen onderdak te bieden komt er voorlopig niet in Meierijstad. Het idee is simpel…

28 februari 2023

Nieuwe Meierijstadse opvanglocaties voor asielzoekers en andere vluchtelingen komen vooral in Schijndel. Maar een informatiebijeenkomst daarover is maandag in Veghel….

21 februari 2023

Met de voorgenomen fusie van Welzijn De Meierij en het Veghelse deel van Ons Welzijn wordt een lang gekoesterde wens…

16 februari 2023

Op de valreep pleiten twee raadsfracties om de al bedachte nieuwe sporthal bij MFA De Groene Long in Sint-Oedenrode een…