KOPLOPER

Inclusie blijft nog steken in praten

zaterdag 2 april 2022Leestijd: 2 TOT 3 MINUTEN
Lees ook
3 december 2022

Meierijstad doet wat ze verplicht is te doen als het gaat om de opvang en huisvesting van Oekraïners, asielzoekers en…

27 november 2022

De uitgaven voor huishoudelijke hulp lopen gierend uit de klauwen. Met dank aan een flinke groep inwoners die de hulp…

17 november 2022

Toen de Wet Sociale Werkvoorziening in 2015 werd afgeschaft, moest sociaal werkbedrijf WSD zich opnieuw uitvinden. Of dat is gelukt?…

13 oktober 2022

Zijn de gemeenten in de regio klaar voor wat voor nieuwe crisis dan ook? ‘Beter dan we waren’, klonk gisteravond…

30 september 2022

Meierijstad doet mee met de campagne van ‘113 Zelfmoordpreventie’. Het voorstel van Hart overtuigde de complete gemeenteraad. Eerlijk is eerlijk:…

De inzet van de gemeente op het gebied van inclusie blijft nog te veel hangen in praten.

Inclusie betekent zoveel als ‘Iedereen doet mee’. We halen figuurlijke en letterlijke drempels weg zodat groepen inwoners niet langer aan de kant staan. Omdat ze een lichamelijke beperking hebben, omdat ze kampen met psychische of geestelijke belemmeringen of omdat ze vanwege huidskleur, afkomst, geloof, leeftijd, sekse of seksuele geaardheid achtergesteld worden.

Meierijstad is koplopergemeente. Anders dan je zou denken, betekent het niet dat de gemeente koploper is – het wil zeggen dat de gemeente dat wil worden en extra tandjes bij zet.

Agenda

Een proeve van bekwaamheid op dat gebied is de Lokale Inclusie Agenda 2022-2023 die door het College aan de gemeenteraad is aangeboden. Het document verscheen voor de verkiezingen en toen was Hart druk met andere zaken. De fractie blies gisteren het stof van de agenda en bijbehorende bijlagen en ging lezen.

Samenvatting van wat volgt: het College verzet veel werk, maar blijft nog te vaak steken in overleggen. In praten over inclusie.

Dat ligt niet alleen aan het College, maar ook aan de Projectgroep Inclusieve Samenleving, die drie jaar geleden een advies gaf over inclusie. In de raad zitten tal van organisaties en de adviezen die zij gaven gaan over overleggen houden, overzichten maken, dingen in kaart brengen , trainen, voorlichten en iets met een nieuwsbrief.

Overigens is daar misschien wel wat voor te zeggen. In de eerste plaats was Meierijstad toen nog redelijk nieuw en in zo’n kersverse gemeente begin je misschien met praten. Op de tweede plaats is voorlichting en overleg wel degelijk een manier om inclusie te bevorderen.

In de agenda voor dit en volgend jaar wordt gedeeltelijk voortgeborduurd op de destijds ingeslagen weg. Zo wordt er geld gestoken in bewustwording. Maar er zijn gelukkig ook enkele initiatieven die concreet en tastbaar zijn.

Toiletten

Neem de realisatie van openbare toiletten die ook voor mindervaliden geschikt zijn. De projectgroep en het College bedachten dit trouwens niet zelf, want Hart introduceerde het idee en kreeg vorig jaar een nipte meerderheid in de raad enthousiast.

Net zo concreet en wél door het College bedacht zijn toegankelijke stemlocaties en openbare toiletten in gemeentelijke gebouwen. Verder wil de gemeente als organisatie zelf inclusiever worden. Eerder al stelde Hart vast dat ‘we’ het best goed doen met bijvoorbeeld het personeelsbeleid, zeker in vergelijking met andere gemeenten.

Online

Aparte hoofdstukken in de agenda gaan over het bestrijden van discriminatie en racisme (trainingen, workshops, een onderzoek) en sport (bewustwording, actieplan) en de digitale toegankelijkheid van de gemeente. Anders gezegd: dat iedereen gebruik kan maken van de online dienstverlening van de gemeente.

Die aandacht is nodig: van alle 52 Meierijstadse gemeentelijke websites, apps en andere digitale toepassingen voldoet slechts 4% volledig aan de normen die landelijk voor overheden zijn vastgesteld.

Lees ook
3 december 2022

Meierijstad doet wat ze verplicht is te doen als het gaat om de opvang en huisvesting van Oekraïners, asielzoekers en…

27 november 2022

De uitgaven voor huishoudelijke hulp lopen gierend uit de klauwen. Met dank aan een flinke groep inwoners die de hulp…

17 november 2022

Toen de Wet Sociale Werkvoorziening in 2015 werd afgeschaft, moest sociaal werkbedrijf WSD zich opnieuw uitvinden. Of dat is gelukt?…

13 oktober 2022

Zijn de gemeenten in de regio klaar voor wat voor nieuwe crisis dan ook? ‘Beter dan we waren’, klonk gisteravond…

30 september 2022

Meierijstad doet mee met de campagne van ‘113 Zelfmoordpreventie’. Het voorstel van Hart overtuigde de complete gemeenteraad. Eerlijk is eerlijk:…