ALGEMENE BESCHOUWINGEN

Stenen of steunen?

zaterdag 10 juli 2021Leestijd: 2 MINUTEN
Lees ook
27 juni 2022

Het voorstel van de SP om de OZB volgend jaar te bevriezen, kreeg afgelopen donderdag alleen steun van Hart en…

18 juni 2022

Hart wil dat een Amsterdams initiatief voor huisvesting van daklozen een serieuze kans krijgt in Meierijstad. Meierijstadse daklozen worden in…

17 juni 2022

De fors stijgende energiekosten leiden mogelijk tot een hogere rioolheffing. Hart boog zich over de uitgangspunten voor de begroting van…

13 juni 2022

Maar liefst 116 ouders of ouder-echtparen uit Meierijstad hebben zich gemeld als gedupeerden van de toeslagenaffaire. Dat is fors meer…

30 mei 2022

In een afscheidsinterview betoogt directeur Kim Putters van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) precies wat Hart onlangs inbracht bij de…

‘Liever in het rood dan mensen in nood’, rijmde Hart tijdens de algemene beschouwingen die de afgelopen twee donderdagen werden gehouden. Het leidde tot boeiende discussies.

Aanleiding voor het statement is de stijging van kosten binnen, wat genoemd wordt, het sociaal domein. Ruim een derde van de uitgaven van de gemeenten gaan naar jeugdhulp, Wmo-voorzieningen en hulp aan mensen zonder werk.

De kou lijkt dankzij een extra donatie van het Rijk voor de jeugdhulp even uit de lucht, maar tegelijkertijd kwam er deze week een winstwaarschuwing van het College. In een brief aan de raad over ‘ontwikkelingen Wmo’ worden plannen gepresenteerd die moeten leiden tot kostenbesparingen. Waaronder het idee om scootmobiels door meerdere mensen te laten gebruiken.

Gebouwen

Hart maakt zich zorgen over deze ontwikkeling en stelt vast dat het tegelijkertijd regent aan plannen voor gebouwen. De fractie telde maar liefst voor € 21 miljoen aan nieuwe of vernieuwde basisscholen en dan komt er nog een Omnipark Erp bij.

‘Daar heeft u zelf mee ingestemd’, hoorde Hart afgelopen donderdag van een van de coalitiepartijen. Dat is niet waar. We gingen akkoord met de bouw van nieuwe zwembaden, maar de besluitvorming over de financiering van dat Erpse park, een multifunctionele accommodatie in Sint-Oedenrode en nieuwe scholen in Veghel moet nog komen.

De vraag die zich opdringt: gaan we voor meer stenen of kiezen we er op de eerste plaats voor om mensen te steunen?

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag vatte een enkeling de oproep van Hart op als uitnodiging om de veelgeprezen begrotingsdiscipline los te laten. Dat we schouderophalend meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Ook op sociale media waren er soortgelijke reacties. Hart is er blij mee, want vindt het debat hierover belangrijk.

Heilig

Maar nee, Hart is niet van met geld smijten. Sterker nog: Hart is in de raad de partij die het vaakst wijst op dreigende tekorten. Dat de vaste inkomsten in 2020 lager waren dan de vaste uitgaven is de partij een doorn in het oog.

We zijn kritisch op nieuwe investeringen, juist omdat het sociaal domein ons heilig is. Wat wel waar is: we vinden de steun aan kwetsbare inwoners zo belangrijk, dat we die willen garanderen – zelfs als we er niet genoeg geld voor hebben. Dan maar in het rood.

Hart volgt hiermee het voorbeeld van andere gemeenten, waaronder Stadskanaal. Daar besloot de gemeenteraad dat het Rijk de boom in kan met haar te magere bijdragen voor jeugdhulp, Wmo en de uitvoering van de Participatiewet.

Begroting

Meierijstad hoeft zo’n besluit nog niet te nemen, want het lijkt erop dat de begroting voor 2022 sluitend is. Regeren is vooruitzien en dus is het goed nu al na te denken over de jaren daarna, zeker omdat het Rijk onze gemeente gaat korten. Dat is te lezen in de zogeheten meicirculaire die onlangs verscheen.

Met het vaststellen van de kadernota afgelopen donderdag (inclusief het besluit tot plaatsing van openbare toiletten) is de discussie voorlopig verstomd. Komend najaar wordt de meerjarenbegroting vastgesteld en zien we hoe de cijfers tot en met 2026 eruitzien.

Lees ook
27 juni 2022

Het voorstel van de SP om de OZB volgend jaar te bevriezen, kreeg afgelopen donderdag alleen steun van Hart en…

18 juni 2022

Hart wil dat een Amsterdams initiatief voor huisvesting van daklozen een serieuze kans krijgt in Meierijstad. Meierijstadse daklozen worden in…

17 juni 2022

De fors stijgende energiekosten leiden mogelijk tot een hogere rioolheffing. Hart boog zich over de uitgangspunten voor de begroting van…

13 juni 2022

Maar liefst 116 ouders of ouder-echtparen uit Meierijstad hebben zich gemeld als gedupeerden van de toeslagenaffaire. Dat is fors meer…

30 mei 2022

In een afscheidsinterview betoogt directeur Kim Putters van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) precies wat Hart onlangs inbracht bij de…