VIJF JAAR LATER (8)

Verbetering N279: net zo ver als in 2017

maandag 8 augustus 2022Leestijd: 3 MINUTEN
Lees ook
17 juni 2024

Hij hoeft het niet te doen, maar hij kan en mag het wel. Verzoek aan Stefan van de Ven om…

15 juni 2024

Hart is fel gekant tegen de voorgenomen aankoop van het Rabokantoor in Veghel door de gemeente. ‘Het college heeft geen…

13 juni 2024

Het thema ‘Mobiliteit Meierijstad’ bleek afgelopen donderdag vooral ‘Mobiliteit Veghel en haar kerkdorpen’. Het is maar goed dat Hart in…

12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

10 juni 2024

Met het plan voor metro-achtige supersnelle busverbindingen zijn medewerkers van ASML in de toekomst heel snel in Nijnsel, Veghel en…

In het eerste jaar van Meierijstad ging het vaak over het drastisch vernieuwen van de N279 van Veghel tot Asten. Vijf jaar later zijn we nog geen steek verder. Integendeel: de onzekerheid is juist toegenomen.

Heftige discussies waren er in 2017 over de plannen om de N279 op te krikken. Want kwam er een parallelweg om die rijksweg te verbinden met de Veghelse industrieterreinen? Wat zouden de consequenties van de verbreding zijn voor de ophaalburg bij Keldonk? En hoe gingen we de Rembrandtlaan/Corridor in Veghel aansluiten op die provinciale weg?

Verkeerscijfers

Vijf jaar later is er nog geen parallelweg, ligt de brug er nog net zo bij als toen en is er van het vernieuwen van de autoweg nog geen sprake. Vanwege de impasse is de aansluiting van de Rembrandtlaan in Veghel nog altijd een en al ellende.

Het komt allemaal vanwege een uitspraak van de Raad van State. Die duwde de plannen van de Provincie in de papierversnipperaar omdat de verkeerscijfers niet deugen.

Het is niet zomaar dat Hart het gedoe rond de N279 een plek geeft in deze serie, want enkele weken geleden maakte het college bekend dat diverse overheden op korte termijn ‘ambities, doelen en belangen in kaart brengen, herijken en desgewenst aanvullen’.

En wij van Hart maar denken dat alles inmiddels al tig keer was uitgeplozen.

Rembrandtlaan

Wat het allemaal nog erger maakt, is dat er volgens het college ‘voorlopig nog geen zekerheid is over de definitieve vorm van de aansluiting van de Rembrandtlaan/Corridor op de N279’.

Het college mijmert in een brief aan de gemeenteraad (geplaatst onderaan dit artikel) nog wat over een ongelijkvloerse kruising. Die gedachten worden enkele zinnen verderop alweer weggewimpeld, want daarvoor moet worden gewacht tot de N279 is aangepast.

Zeg maar als Pasen en Pinksteren op één dag vallen.

Korte haak

Daarom is het idee van ‘de korte haak’ afgestoft. Met plaatjes laat het college zien hoe die haak woningbouw mogelijk maakt en later kan worden aangepast als er alsnog een ongelijkvloerse aansluiting op de N279 komt.

Eerder verschenen in deze serie afleveringen over een fietstunnel, de omgevingswet, afval, VOG, Hoofdstraat-Kloosterstraat in Schijndel, boeren en bomen. Er komen nog afleveringen over ’t Spectrum in Schijndel en over burgerparticipatie.

Bespaar u de moeite die tekeningen belangstellend of kritisch te bekijken. Onderaan de kaartjes staat een groot vraagteken met de tekst: ‘Uit nadere onderzoeken in het kader van N279 kunnen ook andere, nu nog onbekende, oplossingen naar voren komen waardoor mogelijk een ander eindbeeld ontstaat’.

Draagvlak

Tot slot nog wat over de rol van de bewoners, met name die rond de Rembrandtlaan. De Provincie liet onlangs weten ‘de maatschappelijke omgeving’ te willen betrekken, maar dat pas te doen nadat er afspraken zijn gemaakt met gemeenten en waterschap. Want, stelt de Provincie, dan is draagvlak tenminste verzekerd.

Nou, nee. Maatschappelijk draagvlak komt niet van dijkgraven, wethouders en ambtenaren – die komt van inwoners. Gelukkig heeft ons college dat beter begrepen. Nog voor de brief aan de raad werd verstuurd, was er al overleg met Veghelaren rond de bedachte korte haak.

En nee, dat leidde niet tot groot enthousiasme bij omwonenden.  Het college: ‘Woningbouw wordt niet als probleem gezien, maar zoals verwacht was er veel weerstand tegen de korte haak. De weerstand concentreert zich met name op de hoeveelheid vrachtverkeer die hier gebruik van maakt van en naar het bedrijventerrein’.

Hart is kritisch over het plan van de korte haak, waarvan vriend en vijand weten dat het niet ideaal is. De fractie heeft ook bedenkingen bij de woningbouw aan de Rembrandtlaan. Dat heeft niet alleen van doen met de wel erg buitensporige woningbouwplannen in Veghel, maar ook met het feit dat er in dat dorp wel betere locaties denkbaar zijn. Hart gaat met name het overleg met buurtbewoners kritisch volgen.

Foto: N279 ter hoogte van Jumbo in Veghel.

Lees ook
17 juni 2024

Hij hoeft het niet te doen, maar hij kan en mag het wel. Verzoek aan Stefan van de Ven om…

15 juni 2024

Hart is fel gekant tegen de voorgenomen aankoop van het Rabokantoor in Veghel door de gemeente. ‘Het college heeft geen…

13 juni 2024

Het thema ‘Mobiliteit Meierijstad’ bleek afgelopen donderdag vooral ‘Mobiliteit Veghel en haar kerkdorpen’. Het is maar goed dat Hart in…

12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

10 juni 2024

Met het plan voor metro-achtige supersnelle busverbindingen zijn medewerkers van ASML in de toekomst heel snel in Nijnsel, Veghel en…