VAN BETEKENIS (21)

Hart zet vaart in woningbouw

zondag 6 februari 2022Leestijd: 4 MINUTEN
Lees ook
13 september 2023

Raadsleden worden geconfronteerd met een wijziging van een Schijndels bestemmingsplan, nog voor het formeel wordt ingediend.   Het gaat om…

11 september 2023

Eén van de oorzaken van de woningnood in Meierijstad is het groot aantal arbeidsmigranten. Zo bezetten ze in Erp en…

3 september 2023

En weer gaat het mis met de bouw van appartementen en een school in Eerde. Hart ergert zich groen en…

22 augustus 2023

In Meierijstad wonen 25 mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht, maar niet de nationaliteit van dat land hebben. De meesten…

17 augustus 2023

Het is nog maar de vraag of de 25 woningen aan de Kerkstraat in Erp er komen. Wie op zoek…

Er komen niet meer huizen door heel hard ‘Bouwen, bouwen, bouwen’ te roepen. Concrete bouwplannen en beleidswijzigingen zijn nodig. Hart kreeg het voor elkaar.

De afgelopen jaren ergerde de raadsfractie van Hart zich zo nu en dan aan de wijze waarop een andere fractie zich op het thema woningbouw stortte. Elke gelegenheid werd aangegrepen om ‘Bouwen, bouwen, bouwen!’ te scanderen.

Zoals ook bijna elke gelegenheid werd aangegrepen om woningbouw te frustreren. Zoals het verbod om een huis te kopen of huren buiten de kern van herkomst. Wie in Olland woont mocht volgens de partij dus niet in Nijnsel gaan wonen. Het verbod gold volgens een toelichting zelfs voor verhuizingen van de ene wijk naar de andere. En een fonds om sociale woningbouw te bespoedigen was ook al uit den boze.

Successen

We gaan niet beweren dat alle heil van Hart kwam, maar feit is dat een regen aan concrete voorstellen van deze partij is overgenomen en leidde tot versnelling. Veel van die voorstellen diende Hart trouwens met andere partijen in.

Als er één terrein is waarop Hart de afgelopen jaren successen boekte, dan is het wel de woningbouw. Onderaan dit artikel een greep uit de prestaties, waarbij vooral 25% sociale woningbouw binnen nieuwbouwprojecten eruit springt.

Vanzelfsprekend rijgt Hart er in de nieuwe raadsperiode nog meer successen aan. Plan Hooghekke in Schijndel moet immers van de grond komen, inwoners van kleine kernen gaan zelf (met hulp) woningbouwprogramma’s maken en we omarmen bouwplannen aan de randen van dorpen.

Splitsen

Dat voor wat betreft nieuwbouw. Hart heeft daarnaast oog voor de bestaande woningvoorraad. We willen de mogelijkheden om huizen te splitsen nader onderzoeken en vervolgens verbeteren. Ook willen we het verduurzamen van die huizen gemakkelijker maken.

Daarbij kan worden gedacht aan de realisatie van zogeheten flexwoningen: huizen waar mensen tijdelijk wonen als hun eigen woning drastisch wordt gerenoveerd. Met dit voornemen wijkt Hart af van een advies van de Rekenkamer van Meierijstad – die vindt tijdelijke woningen maar gedoe. Het zou afleiden van de bouw van definitieve huizen. Welnee.

[tekst gaat verder onder het kader]

Van betekenis

Dit is de 21e aflevering van een serie van 25 over Van Betekenis, het verkiezingsprogramma van Hart.

Afleveringen die al verschenen, zijn te vinden op de pagina Verkiezingsprogramma. Daar vindt u ook dat programma en speciale versies: eentje in eenvoudige Klare Taal, een gesproken versie en eentje in gebarentaal.

De volgende aflevering gaat over senioren.

Een ander standpunt: wie een huis koopt, gaat daar zelf in wonen. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Veel kopers kiezen er voor hun nieuwe onroerend goed te verhuren. Hart is er helemaal klaar mee en wil dat er een verbod komt op deze vorm van verrijking over de rug van woningzoekenden.

Dan nog wat over het overleg met omwonenden van bouwplannen. Op dat gebied ging er de afgelopen jaren een paar keer wat mis. Sowieso kan de invloed en zeggenschap van inwoners beter, maar bij bouwplannen moet de zogeheten omgevingsdialoog echt anders. De gemeente moet er strenge voorwaarden aan stellen en zich er ook zelf meer mee bemoeien. Het voorkomt een hoop discussie achteraf over de inspraak.

Meer lezen over Hart en wonen? Neem een dag vrij en lees ons dossier daarover met bijna 150 artikelen.

De woonsuccessen van Hart

Hart heeft met haar drie zeteltjes in de oppositie behoorlijk wat successen geboekt op het gebied van wonen. Een greep.

Subsidie voor verduurzamen woningen – In 2017 al bedacht Hart het idee om de kosten voor een bouwvergunning voor energiezuinige woningen te verlagen. Dat stuitte juridisch en praktisch op bezwaren. Als alternatief kwam een tijdelijke subsidie voor woningisolatie en andere acties die huizen duurzamer maken. In totaal werd in 2018 en 2019 € 100.000 uitgegeven.

Over duurzame woningbouw gesproken: samen met het CDA kregen we het voor elkaar dat Collegepark Zwijsen in Veghel werd voorzien van zonnepanelen.

25 procent sociale woningbouw – Hart is apetrots dat we het, ondanks tegenwerking van toenmalig wethouder Eus Witlox, voor elkaar kregen om bij nieuwbouwprojecten ontwikkelaars te verplichten een kwart van de huizen te reserveren voor sociale huur. Deze maand komt, dankzij aanbevelingen van de Rekenkamer, Hart en enkele andere partijen een voorstel in de raad waardoor projectontwikkelaars extra worden aangemoedigd om sociaal te bouwen.

Plan Hooghekke – Dankzij publiciteit door Hart liet het College zich overtuigen: aan de zuidkant van Schijndel komt een nieuw wijkje van ongeveer 200 woningen.

Rode loper – Het College nam op verzoek van Hart het Eindhovense plan ‘De rode loper’ over. Wie een bouwplan heeft voor woningbouw wordt hierbij met spoed geholpen.

Snellere besluiten – Lange tijd nam het College maar twee keer per jaar besluiten over bouwplannen. Hart pleitte ervoor dat vaker en dus sneller te doen en het College ging akkoord.

Meer appartementen – Hart begeleidde omwonenden van een bouwplan aan de Papaverstraat in Schijndel. Het leidde tot een andere situering van bouwblokken en tot meer appartementen.

Woonplicht – Hart adviseerde een vereniging van eigenaren in Schijndel over het invoeren van een woonplicht voor wie daar een appartement koopt. Zo wordt speculatie voorkomen. Het CDA heeft een motie ingediend om te onderzoeken om dit gemeentebeleid te verklaren. Dat lijkt eraan te komen.

Vrijheid van wonen – Hart voerde het verzet aan tegen het plan van de fractie Lokaal om inwoners van buiten Erp te weren als nieuwe bewoners. Dat plan zou de kans om een huis te vinden voor veel mensen nóg kleiner maken. De eigen-volk-eerst-maatregel deed ook nog eens niets aan de oorzaken van het woningtekort.

Dorpshart Eerde – Het plan voor een school en appartementen in Eerde werd dankzij een wijzigingsvoorstel van Hart aangepast aan de wensen van de Eerdenaren.

Vaart maken – Hart diende in 2018 mede namens SP, D66, PvdA,  Lijst Blanco en het CDA een motie in om snel huurwoningen te realiseren, zoals zogeheten tiny houses. Het voorstel werd aangenomen met 34 stemmen voor en één tegen. Het duurde daarna nog een poos, maar in Schijndel zijn die piepkleine huizen klaar.

Lees ook
13 september 2023

Raadsleden worden geconfronteerd met een wijziging van een Schijndels bestemmingsplan, nog voor het formeel wordt ingediend.   Het gaat om…

11 september 2023

Eén van de oorzaken van de woningnood in Meierijstad is het groot aantal arbeidsmigranten. Zo bezetten ze in Erp en…

3 september 2023

En weer gaat het mis met de bouw van appartementen en een school in Eerde. Hart ergert zich groen en…

22 augustus 2023

In Meierijstad wonen 25 mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht, maar niet de nationaliteit van dat land hebben. De meesten…

17 augustus 2023

Het is nog maar de vraag of de 25 woningen aan de Kerkstraat in Erp er komen. Wie op zoek…