BIJSTANDSAFFAIRE

Hier wordt hulp geven niet bestraft

woensdag 26 januari 2022Leestijd: 2 TOT 3 MINUTEN
Lees ook
3 december 2022

Meierijstad doet wat ze verplicht is te doen als het gaat om de opvang en huisvesting van Oekraïners, asielzoekers en…

27 november 2022

De uitgaven voor huishoudelijke hulp lopen gierend uit de klauwen. Met dank aan een flinke groep inwoners die de hulp…

24 november 2022

Een zelfde tarief voor een belasting en toch fors meer moeten betalen, het college krijgt het voor elkaar. Een lokale…

17 november 2022

Toen de Wet Sociale Werkvoorziening in 2015 werd afgeschaft, moest sociaal werkbedrijf WSD zich opnieuw uitvinden. Of dat is gelukt?…

27 oktober 2022

Nooit eerder vertoond in Meierijstad: de gemeentelijke begroting is volgende week vrijwel direct na de vaststelling achterhaald. Raadsleden van diverse…

Pak van het hart van Hart: in Meierijstad worden bijstandsgerechtigden niet bestraft als een bekende de boodschappen betaalt.

Gemeenteraadslid Mirjam van Esch van Hart stelde vragen aan het College over een pijnlijke affaire in de gemeente Wijdemeren. Een inwoonster die niet kon rondkomen van haar bijstandsuitkering, kreeg hulp van haar moeder. Die betaalde regelmatig de boodschappen. De gemeente vorderde € 7.000 terug van de bijstandsgerechtigde.

Nerveus

‘In onze kersverse verordening sociaal domein staat niets over dit soort zaken’, vertelt Mirjam. ‘Dat maakte me nerveus. Het zal toch niet zo zijn dat onze gemeente ook zo vreselijk tekeer gaat als iemand hulp krijgt?’ Ze stelde vragen en kreeg heel snel antwoord.

[tekst gaat verder onder foto]

Hart publiceerde vorige week al over de bijstandsaffaire.

Uit dat antwoord blijkt dat er in de genoemde verordening niets over giften mag worden opgenomen van de wetgever. En dat het College zelf bepaalt hoe de Participatiewet, waarin bijstand is geregeld, wordt uitgevoerd.

‘Onze uitvoering deugt’, concludeert Hart. In een brief aan de fractie schrijft het College dat giften ‘in principe’ vrij zijn. Dat verandert pas als de bedragen de spuigaten uitlopen.

Cadeaus

Concreter: de giften mogen op jaarbasis de hoogte van de bijstandsuitkering niet overtreffen. Ook giften die anders in aanmerking komen voor bijzondere bijstand tellen niet mee. Hetzelfde geldt voor verstrekking door de voedsel-, kleding- of speelgoedbanken, kerken en andere liefdadigheidsinstellingen. Net als cadeaus voor verjaardagen, sinterklaas en kerst.

‘In Meierijstad doen we het maximale wat maar mogelijk is’, concludeert Mirjam. Dat bleek vorig jaar al, toen de SP een motie indiende om de aanbevelingen van het Nibud aan gemeenten over te nemen. Een overbodig voorstel, bleek al snel: wij hebben in Meierijstad die tips en adviezen niet nodig – er wordt al naar gehandeld.

Hart en armoede

Hart gaat het verst in het bestrijden van armoede van alle partijen in Meierijstad, zo blijkt uit de inmiddels verschenen verkiezingsprogramma’s.

Na voorbeeld van Stadskanaal vindt Hart in het aller-, allerergste geval de bestrijding van armoede belangrijker dan een positief saldo op de gemeentelijke begroting. ‘Liever in het rood dan mensen in nood’, aldus Hart.

Overigens is Hart niet van met geld smijten. Bij besprekingen van begrotingen waren Hart en de VVD in ruim vijf jaar de enige partijen die bezuinigingsvoorstellen indienden. Bij de VVD ging het om het beheer van de openbare ruimte, bij Hart onder meer om citymarketing.

Inmiddels zijn er zeven partijprogramma’s verschenen. Opvallend is dat behalve Hart alleen CDA, D66 en Hier paragrafen publiceerden over de gemeentelijke financiën. In één verkiezingsprogramma komt het woord financiën zelfs niet voor. Twee partijen presenteerden nog geen programma.

Top 10

De top 10 van de meest gelezen artikelen op deze site over armoede en armoedebestrijding:

  1. Ralf Bodelier: armoedebestrijding is het recept om mensen gelukkiger te maken
  2. Hart: ‘Liever in het rood, dan mensen in nood’
  3. Lees dit en je weet wat je moet weten over armoede
  4. Stadskanaal kiest voor inwoners
  5. Halsstarrig UWV werkt tegen
  6. Het verhaal van mevrouw Van Dijk
  7. De armste plekken van Meierijstad
  8. Forse ambities bij armoedebestrijding
  9. Over goed armoedebeleid in Meierijstad
  10. Verslag van een armoedig debat

Lees ook
3 december 2022

Meierijstad doet wat ze verplicht is te doen als het gaat om de opvang en huisvesting van Oekraïners, asielzoekers en…

27 november 2022

De uitgaven voor huishoudelijke hulp lopen gierend uit de klauwen. Met dank aan een flinke groep inwoners die de hulp…

24 november 2022

Een zelfde tarief voor een belasting en toch fors meer moeten betalen, het college krijgt het voor elkaar. Een lokale…

17 november 2022

Toen de Wet Sociale Werkvoorziening in 2015 werd afgeschaft, moest sociaal werkbedrijf WSD zich opnieuw uitvinden. Of dat is gelukt?…

27 oktober 2022

Nooit eerder vertoond in Meierijstad: de gemeentelijke begroting is volgende week vrijwel direct na de vaststelling achterhaald. Raadsleden van diverse…