VAN BETEKENIS (17)

Zorg gaat altijd voor

zondag 9 januari 2022Leestijd: 2 TOT 3 MINUTEN
Lees ook
19 januari 2022

Hoe streng of soepel is Meierijstad voor bijstandsgerechtigden die een gift ontvangen? Hart stelt die vraag aan het College naar…

17 januari 2022

Het bestrijden van armoede is een manier om het geluk van mensen te verbeteren. Die les gaf filosoof, journalist en…

13 januari 2022

De lokale politiek kan veel doen tegen discriminatie. En dat is hard nodig ook, zo bleek gisteren tijdens een online…

17 december 2021

De laatste raadsvergadering van het jaar was voor Hart een plezierige. Twee moties en twee wijzigingsvoorstellen kregen unanieme steun, zoals…

15 december 2021

Twee maanden na een hulpvraag door Hart komt het College na een eedere afwijzing toch over de brug: Thuis in…

Hart heeft in het begin van haar bestaan gevochten voor eerlijke en goede zorg. De aandacht is er nog steeds.

Het was voor de fusie één van de eerste thema’s waar Hart zich op stortte: het aanbieden van eerlijke zorg, met name toen voor mensen die gebruik maakten van huishoudelijke hulp.

In 2016 was er een door Hart uitgeschreven extra raadsvergadering voor nodig, maar toen ging de toenmalige Wmo-wethouder eindelijk door de knieën: de hulp die in Schijndel werd aangeboden kwam niet overeen met een uitspraak van de Raad van State, erkende hij.

Met name één hoogbejaarde, zieke dame kwam er stevig aan tekort. Die affaire haalde de landelijke media en de wethouder moest mokkend het aantal uren hulp verhogen.

Vandaag de dag zijn zorg, hulp en welzijn beter geregeld. Hart vond zo nu en dan met succes verbetermogelijkheden – zo is dankzij de partij het maatwerk beter beschreven– maar in het algemeen doet Meierijstad het goed.

Of dat over enkele jaren nog steeds zo is? Hart vraagt het zich af. De financiële reserves zijn over een paar jaar op, terwijl de behoefte aan zorg en hulp tegen die tijd vast niet minder is. Gezien de toenemende vergrijzing waarschijnlijk alleen maar meer. Hart vindt een sluitende begroting belangrijk en is ook niet vies van bezuinigingen, maar niet als het gaat om het ondersteunen van kwetsbare mensen.

Het devies van Hart: ‘Liever in het rood, dan mensen in nood’.

Zoals Hart al eerder verkondigde: gaten in wegen zijn voor iedereen merkbaar en leiden tot klachten, gaten in het welzijn van mensen blijven verborgen achter de voordeur.

Tijd dus om duidelijk te maken hoe belangrijk het werk van de gemeente op dit gebied is. Politieke discussies gaan vaak over gebouwen, wegen, riolen en afval – in werkelijkheid gaat ruim 35% van de uitgaven naar zorg en hulp.

Naar de al genoemde Wmo dus. Maar ook naar jeugdhulp en naar de uitvoering van de Participatiewet. Het zijn vormen van zorg die altijd voor gaan voor Hart.

Van betekenis

Dit is de zeventiende aflevering van een serie van 25 over Van Betekenis, het verkiezingsprogramma van Hart.

Afleveringen die al verschenen, zijn te vinden op de pagina Verkiezingsprogramma. Daar vindt u ook dat programma en speciale versies: eentje in eenvoudige Klare Taal, een gesproken versie en eentje in gebarentaal.

De volgende aflevering gaat over onderwijs.

Lees ook
19 januari 2022

Hoe streng of soepel is Meierijstad voor bijstandsgerechtigden die een gift ontvangen? Hart stelt die vraag aan het College naar…

17 januari 2022

Het bestrijden van armoede is een manier om het geluk van mensen te verbeteren. Die les gaf filosoof, journalist en…

13 januari 2022

De lokale politiek kan veel doen tegen discriminatie. En dat is hard nodig ook, zo bleek gisteren tijdens een online…

17 december 2021

De laatste raadsvergadering van het jaar was voor Hart een plezierige. Twee moties en twee wijzigingsvoorstellen kregen unanieme steun, zoals…

15 december 2021

Twee maanden na een hulpvraag door Hart komt het College na een eedere afwijzing toch over de brug: Thuis in…